Choose your language >> American English Français Arabic Tagalog Canadian English Español 中文

Matuto ng Ingles mula sa mga ekspertong mga Canadian at Amerikanong guro

Feedback mula sa aming mga estudyante sa Ingles mula sa buong Mundo

 

Ang Englishlink ay may pang nagsisimula hanggang advanced na nagsasalita ng Ingles na mga estudyante at mga bisita mula sa mahigit 200 bansa. Sa ibaba, ilan sa aming mga pangkalahatan at pang-negosyon estudyante ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at mga opinyon tungkol sa pag-aaral ng Ingles nang online sa amin. Salamat sa mga mabubuti niyong salita. Nais mo bang magbahagi ng iyong opinyon tungkol sa Englishlink? Mangyaring mag-email sa amin ng iyong mga komnento at isang larawan!

Enrol Now


Mohamed
Egypt

"Ako ay mula sa Egypt at ako a isang kapitan sa Misyon ng United Nations sa Sudan. Katrabaho ko ang maraming nasyonalidad at ang wikang sinasalita naming lahat ay Ingles, kaya't talagang kailangan kong pabutihin ang aking kahusayan. Masyado akong naliligayahan na aralin ang inyong mga leksyon"

   

Svetlana
Russia

"Natapos ko pa lang ang unang leksyon sa Negosyo. Ang galing. Natuto ako ng interesanteng impormasyon para sa akin. Nais kong sabihin na ang pag-aaral ng pagbigkas ay napakahusay at kapakipakinabang. Naligayahan ako sa panonood ng inyong mga pang-edukasyong mga video. Habang pinanonood ko sila,maganda ang aking pakiramdam at di ko naramdaman ang takot sa pag-aaral ng Ingles. Maraming salamat."

Othman
Dubai

"Ang Englishlink ay talagang nakatulong sa akin na bumuti ang aking Ingles. Mula sa inyong unang yunit, makikita mo ang kaibhan katulad ng aking nakita. Tunay na pinahahalagahan ko ang koponan ng Englishlink."

   

Issa
Jordan

"Hindi ko inakala na ang online na pag-aaral ay sulit sa oras - hanggang sa Englishlink. Ang mga leksyon ay hinandog para ang bawat isa ay interesante at madaling sundan. Ang mga leksyon ay hindi minadali - maaari kang mag-aral sa sarili mong tulin. Ang mga guro ay nagsasalita nang may malinaw na punto, at maaari kang magpadala ng e-mail sa kanila kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa iyong mga leksyon"

Marcela
Colombia

"Ako ay isang propesyonal sa Pandaigdigang Negosyo kaya't kailangan kong pabutihin ang kahusayan ko sa Ingles dahil nakikipag-usap ako sa mga tao mula sa iba't-ibang bansa sa buong mundo, ang ang pag-aaral ng Ingles ay nagpapadali dito. Pinili kong mag-aral sa Englishlink dahil wala akong masyadong oras para mag-aral at nais kong makapag-aral kung kailan ko gusto. Gusto ko ang Englishlink dahil ag mga guro ay napakahusay magsalita at mas pinadadali ng mga leksyon ang pag-aaral nito!"

   

Mayembe
Angola

"Nag-aaral ako ng Masters degree sa Petroleum Engineering sa Norway, at nagtatrabaho ako para sa isang kopanya ng langis sa Angola, kaya ang pag-aaral ng Ingles ay mas nagpadali dito. Ang pag-aaral ng Ingles ay ang susi sa pakikipagpakilala sa mga tao mula sa buong mundo"

Andre
Haiti

"Ako ay isang 36 taong gulang mula sa Haiti. Sa ngayon, ang Ingles ay ang pandaigdigang wila, kaya ang pag-aaral ng Ingles ay tunay na mahalaga sa akin."

   

Valery
Russia

"Natapos ko pa lang ang unang leksyon sa Negosyo. Ang galing. Natuto ako ng interesanteng impormasyon para sa akin. Nais kong sabihin na ang pag-aaral ng pagbigkas ay napakahusay at kapakipakinabang. Naligayahan ako sa panonood ng inyong mga pang-edukasyong mga video. Habang pinanonood ko sila,maganda ang aking pakiramdam at di ko naramdaman ang takot sa pag-aaral ng Ingles. Maraming salamat."

Tojiddin
Tajikistan

"Ako ay guro ng Ingles sa Tajikistan nang 7 taon. Pinanood ko ang Libreng Leksyon at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng video na leksyon. Napakadali nitong sundin. Mabagal nagsasalita ang guro at malinaw na kahit na ang bata ay makakaintindi. Kung sinuman ay sumunod sa inyong materyal sa pag-aaral, madali siyang matututo ng Ingles, nang hindi haharap sa anumang balakid sa pag-aaral. Bilang isang guro, marerekomenda ko ang site na ito sa lahat ng mga mag-aaral ng Ingles sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong suporta at pagpupursigi."

   

 

 

Miguel Philippines "Pakiramdam ko at kontrolado ko ang proseso. Maaari akong makinig muli kung may nalaktawan ako."
Ly Vietnam "Ramdam ko na tunay kong mapapabuti ang kahusayan ko."
Rie Japan

"Kung may nalaktawan kami na sinabi ng guro, maaari kaming makinig nang paulit-ulit. Nangangahulugan ito na lahat ay malinaw sa katapusan."

Frances South Korea "Madaling intindihin at magsanay sa pagsasalita"
Glen Philippines "Napakagandang site nito para sa mga nais pabutihin ang wikang Ingles. Nagpapasalamat ako na may ganitong site. Napakahusay ng trabahong ginawa niyo para sa site na ito. Umaasa ako na patuloy niyong ibahagi ang inyong kahusayan sa larangan ng Ingles."
Eric China "Sa aking palagay ang paarang ito ay ekselente!"
Sonia Czech Republic "Sa palagay ko ito ay napakagandang ideya. May kontak ka sa 'tunay' na guro. Ang magandang bagay ay maaari kang matuto ng pagbigkas na hindi mo karaniwang magagawa kapag sarili kang nag-aaral. Magagawa mo din ang mga leksyon habang nagbibiyahe ka"
Marcelo Brazil "Makakapag-aral tayo anumang oras natin nais."
Mitsuko Japan "Ang ingles ni Lesley ay napakadaling intindihin! Napakaganda!"
Hilda Colombia Ang pagbigkas ng guro ay tunay na mahusay at makikita mo ang kanyang bibig na gumagalaw. Napakahalaga nun kapag nag-aaral ng Ingles."
Disaya Thailand "Mapapahusay ko ang aking pakikinig, balarila at bokabularyo. Ang guro ay mahusay na mananalita."
Mila Czech Republic "Sa palagay ko, napakahusay ang pagkakagawa nito at namarming matututunan."
Louisa Italy "Mahusay panoorin ang bibig ng guro."
Aruna India "Napakainteresante nito at kumbinyente. Mahusay na paraan ito para mag-aral ang mga taong mahiyain."
Renee Germany "Mapanlikhang paraan sa pag-aaral nang hindi dumadalo sa mga klase na may pirming talahanayan ng oras. Madedesisyonan mo kung kailan mo nais matuto at gaano katagal."
Anna Slovenia "Ang mga paksa sa balarila ay malinaw na ipinaliliwanag gamit ang mga halimbawa."
Pierre France "Namamangha ako nang husto na pakiramdam ko ang guro ay laging malapit sa akin. Napakamapagkaibigan din nito."