Choose your language >> American English Français Arabic Tagalog Canadian English Español 中文

Matuto ng Ingles mula sa mga ekspertong mga Canadian at Amerikanong guro

Online na Pang-negosyong Kurso sa Ingles

Bakit mag-aaral ng Pang-negosyong Ingles sa Englishlink

Ang mahusay na kaalaman sa Ingles ay mahalaga upang magtagumpay sa pandaigidang negosyo. Ang kahusayan sa Pang-negosyong Ingles ay kailangan ng mga taong nagsasagawa ng negosyo sa mga bansang nagsasalita ng Ingles, nagtatrabaho sa mga lokal na kompanya na gumagamit ng Ingles sa lugar ng trabaho, nagtatrabaho sa ibayong dagat. Para sa mga mag-aaral sa unibersidad na naghahanda sa pagpasok sa merkado ng trabaho, ang Pang-negosyong Ingles ay magbibigay sa iyo ng bentahe. Ang online na pag-aaral ng Pang-negosyong Ingles ay makakatulong din sa iyo na maghanda para sa mga kwalipikasyon sa Pang-negosyong Ingles katulad BEC o LCCI.

Maaari kang matuto ng Pang-negosyong Ingles gamit ang aming mga may gantimpalang mga online na leksyon na sumasakop sa mga karaniwang komunikasyong pang-negosyo, kasama ang:

  • panayam sa trabaho
  • paggawa ng mga appointment
  • pagtalakay ng negosyo kapag nakikipag-usap tungkol sa pandaigdigang kalakal sa telepono
  • paggawa ng mga magalang na paghiling at pamamahala sa mga  reklamo
  • pagkuha ng mga mensahe
  • pagbibigay ng mga presentasyon at pakikipag-kasundo
  • mamuno sa pang-negosyong pulong
  • pagsusulat ng liham - katulad ng mga pang-negosyong sulat at mga ulat
  • pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa opisina

Kung nais mong pabutihin ang iyong pangkalahatang kahusayan sa Ingles (pagbabasa, pakikinig at pananalita) at buuin ang iyong kaalaman sa balarila at bokabularyo, minumungkahi namin na mag-aral ka ng pangkalahatang Ingles bago ka pumasok sa pang-negosyong Ingles.

Pakitala: ikaw ay dapat isang estudyante ng antas na Bago-mag-Intermediate na Ingles upang pumasok sa pang-negosyong Ingles (sasabihin ito sa amin ng mga resulta ng iyong Pagsusulit sa Paglalagyan).

Ibabang Pang-negosyong Ingles

Business Course

Ang Englishlink ay naghahandog ng 22 na oras ng Ibabang Pang-negosyong Ingles na leksyon. Ang kursong ito ay bagay sa mga mag-aaral na may matibay na kaalaman sa wikang Ingles - pinakamababa ang Pangkalahatang Ingles Intermediate na Antas - at nais na matuto pa ng sopistikadong bokabularyo at wika ayon sa sitwasyon para sa kapaligirang pang-negosyo.

 

Ang Pagsusulit sa Paglalagyan ng Englishlink ay magsasabi sa amin ng kasalukuyan mong antas. Ang impormasyon ng syllabus sa ibaba ay nagpapaliwanag sa kung ano ang matututunan mo sa Ibabang Pang-negosyong Ingles na kurso.

Itaas-na Pang-negosyong Ingles

Business Course

Ang Englishlink ay naghahandog ng 22 na oras ng Itaas-na Pang-negosyong Ingles na leksyon. Ang kursong ito ay bagay sa mga mag-aaral na may matibay na kaalaman sa wikang Ingles - pinakamababa ang Pangkalahatang Ingles Intermediate na Antas - at nais na matuto pa ng sopistikadong bokabularyo at wika ayon sa sitwasyon para sa kapaligirang pang-negosyo.

 

Ang Pagsusulit sa Paglalagyan ng Englishlink ay magsasabi sa amin ng kasalukuyan mong antas. Ang impormasyon ng syllabus sa ibaba ay nagpapaliwanag sa kung ano ang matututunan mo sa Itaas-na Pang-negosyong Ingles na kurso.