Choose your language >> American English Français Arabic Tagalog Canadian English Español 中文

Matuto ng Ingles mula sa mga ekspertong mga Canadian at Amerikanong guro

Ano ang iyong matututunan sa English link

 

Pananalita

 

Lahat ng nag-aaral ng Ingles ay nais magsalita nang Ingles nang matatas at malinaw. Para sa karamihan ng mga tao, ang pananalita ay ang pinakamahirap na kahusayang pabutihin. Maliban kung naninirahan ka sa isang bansang nagsasalita ng Ingles, hindi ka nakikipag-usap sa, at natututo mula sa mga katutubong mananalita araw-araw. Babaguhin yan ng Englishlink!

Ang aming mga kwalipikado at may karanasang mga Canadian at Amerikanong guro sa Ingles Bilang Pangalawang Wika (ESL) ay nagpapamalas at nagmomodelo ng wika sa natural na paraan. Sa pamamagitan ng mga malilinaw na paliwanag at maraming mga gawain sa pagsasanay, ang iyong kakayahan sa pananalita ay mabilis na bubuti. Matututo ka rin gamitin nang tama ang pananalita sa pamamagitan ng pagkilos, isang mahalagang bahagi ng epektibong komunikasyon. Ang kumpiyansa mo ay bubuti at magsisimula kang mas natural na magsalita ng Ingles pagkatapos lang ng isang Yunit.

 

 

 

"Kinalulugod ko na ngayon makipag-usap sa aming mga panauhin sa Ingles."
Pedro, Colombia

 

 

Pagbigkas

 

Lahat tayo ay may punto kapag tayo ay nagsalita – ang iyo ay maaaring Tsino o Espanyol. Ang punto mo ay bahagi ng iyong personalidad, at karamihan sa inyo ay laging may punto kapag nagsalita kayo ng Ingles - walang mali doon!

Subalit, ang paggawa ng mga tama at malinaw na Ingles na tunog ay napakahalaga.

Sa kabuuan ng iyong mga leksyon, ipapakita, imomodelo at ipapaliwanag ng iyong mga guro kung paano tamang lumikha ng mga Ingles na tunog. Ang mga tunog na ito ay tutulong sa iyo na mas malinaw bigkasin ang mga kataga at paigtingin ang iyong kumpiyansa.

 

 

"Hindi ko na kailangan ulitin nang 3 beses ang mga bagay."
Ming, Taiwan

 

Pakikinig

 

Ang pakikinig ay isang kahusayan sa kominikasyon na nangangailangan ng maraming pagsasanay.

Tinuturuan ka ng Englishlink kung paano makinig para sa mga pangunahing ideya at partikular na impormasyon – napakahalaga sa lugar ng trabaho, kapag nagsusulat ng eksaminasyong Ingles katulad ng IELTS o TOEIC, o habang nag-aaral.

Ang iyong guro ay naghahandog ng mga usapan na nagaganap sa magkakaibang sitwasyon, gamit ang magkakaibang punto at magkakaibang uri ng bokabularyo. Maaari mong ulit-ulitin na pakinggan ang mga usapan – makakatulong ito sa iyo na maintindihan ito nang husto.

Dagdag pa sa mga usapang ito, pinakikinggan mo ang iyong katutubong Ingles na guro sa buong leksyon, kaya’t alam namin na mabilis huhusay ang iyong mga kahusayan sa pakikinig!

 

 

"Kapag nakakarinig ako ng mga taong may iba’t-ibang mga punto, mas madali ko na ngayon maintindihan."
Paolo, Italy

 

Pagbabasa

 

Ang pagbabasa ng mga karatula sa kalye, mga menu, mga e-mail o ang pahayagan ay mahalaga para sa araw-araw ng pamumuhay, ngunit maraming mga kurso sa Ingles ang hindi tumututok sa pagbuo ng kahuyasan sa pagbasa.

Sa Englishlink, alam na namin ang kahalagan ng pagbabasa at komprehensiyon. Tuturuan ka namin kung paano magbasa ng Ingles para sa pangkalahatan at partikular na impormasyon.

Sa paggamit ng iba’t-ibang mga tunay na materyales, ang mga guro mo ay bubuo ng iyong kakayahang magbasa nang may sa layunin.

Sandali lang ay mabilis at maliwanag mo nang makikilala ang impormasyon – ginagawang kapakipakinabang at pinadadali ang pagbabasa sa Ingles.

 

 

"Marunong akong magbasa ng Ingles na menu kapag nagbibiyahe ako."
Emad, Syria

 

Balarila

 

Alam namin...karamihan sa inyo ay ayaw mag-aral ng balarila! Subalit, ang balarila ay ang balangkas ng wikang Ingles. Binubuo nito ang wika.

Ang iyong mga leksyon sa Englishlink ay gumagamit ng balarila mula sa iyong mga gawain sa pagbabasa at pakikinig kaya’t makikita mo itong aktuwal na ginagamit bago ipaliwanag ng iyong guro ang paraan ng paggamit at kailan ito gagamitin.

Bibigyan ka niya ng maraming halimbawa at pagsasanay upang buuin at pahusayin ang kaalaman mo sa balarila.

Tandaan... kung itinama mo mag-isa ang pagkakamali mo sa balarila, karaniwan ay hindi mo na ito magagawa muli!

 

 

 

 

"Sa wakas ay naiintindihan ko paano gamitin ang present perfect."
Aleksandra, Russia

 

Bokabularyo

 

Katulad ng balarila, ang bokabularyo ay pundasyon ng wikang Ingles.

Ang diksiyonaryong Oxford English ay may humigit-kumulang 600,000 mga kahulugan. Hindi namin kailanman sasabihin na madali ang Ingles!

Ang mga leksyon mo sa Englishlink ay gumagamit ng mga tema mula sa pang-araw-araw na buhay upang ihandog ang bagong bokabularyong Ingles. Halimbawa, sa isang leksyon maaari mong aralin ang wika para sa pagsagot ng telepono, habang sa isang leksyon maaari kang matuto ng bokabularyo para sa pamimili sa supermarket.

Ginagarantiya namin na mabilis huhusay ang iyong bokabularyo.

 

 

"Nalulugod akong matuto ng mga bagong kataga sa aking mga leksyon.
Mas dumadali kapag nakikita ko ang mga salita sa tamang sitwasyon."
Durko, Czech Republic


Mga Kurso ng Englishlink

Nagdudulot ng mga resulta ang mga leksyon ng Englishlinks na nanalo ng mga gantimpala Naghahandog kami ng garantiya sa pagtuto dahil alam namin na matututo ka mula sa amin.

Ang Englishlink ay naghahandog ng pag-aaral sa Internet na base sa sariling tulin, sa malawak na saklaw ng mga madaling gamiting mga kurso upang buuin ang iyong balarila at bokabularyo, at pahusayin ang iyong kahusayan sa pananalita, pagbigkas, pakikinig at pagbabasa. Tignan kung ano ang aming tinuturo

Nasubukan mo na ba ang aming pansubok na leksyon?

Subukan ang libreng 45-minutong pansubok na online na leksyon sa Ingles at makita kung bakit namin ginagarantiya na matututo ka!

Ngayon din ay maaari kang magsimulang matuto ng Ingles mula sa mga gurong Canadian at Amerikano anumang oras. Pabutihin ang iyong pananalita at pagbigkas habang pinabubuti mo ang iyong mga kahusayan sa Ingles. Mag-aral ng Ingles online at sa wakas ay magsalita sa paraang nais mo. Magsimula ngayon