Choose your language >> American English Français Arabic Tagalog Canadian English Español 中文

Matuto ng Ingles mula sa mga ekspertong mga Canadian at Amerikanong guro

Online na Pangkalahatang Ingles na Mga Kurso

Bakit mag-aaral ng Pangkalahatang Ingles sa Englishlink?

Naghahandog kami ng 198 oras ng nanalo ng gantimpalang pangkalahatang Ingles na mga klase; 24 oras kada araw mula saanman sa mundo. Ang aming mga klaseng pinangungunahan ng guro at magsisimula sa elementarya at umaabot sa itaas-na-intermediate. May mga leksyon kami para sa lahat!

Ang Pangkalahatang Ingles ay mahusay para sa mga estudyante ng Ingles na kailangang magsalita ng Ingles para sa trabaho, pag-aaral, pagbiyahe o para pumasa ng eksaminasyong Ingles katulad ng IELTS o TOEIC. Ang pangkalahatang leksyon sa Ingles ng Englishlink ay nakatutok sa:

  • Pagpapabuti sa kahusayan sa pananalita, at pagpapaunlad sa wastong pagbigkas
  • Intindihin ang balarila, at matutunan kung kailan at paano gamitin ito
  • Pakikinig at pagbasa ng pangunahing ideya at detalyadong impormasyon
  • Pagbuo ng bokabularyo at salitang balbal
  • Wastong pagamit ng pananalita sa pamamagitan ng pagkilos
  • Pangkalahatang pagpapabuti ng pagsusulat
  • Pag-intindi ng kultura ng mga bansang nagsasalita ng Ingles

Elementaryang Kurso sa Ingles

Elementary Course

Ang 44 na oras ng elementaryang pagsasanay sa Ingles ng Englishlink ay tumpak para sinuman na may batayang kaalaman sa salita at nakasulat na Ingles. Maaari kang makipagkomunika sa napakasimpleng paraan, sa paggamit lang ng present simple at past simple, at alamin ang mga simple at pang-araw-araw na mga parirala katulad ng ‘Hello, Omer ang pangalan ko’. Hindi nagbibigay ng pagsasanay ang Englishlink para sa mga mag-aaral na lubos na walang kaalaman sa Ingles.

Ang Pagsusulit sa Paglalagyan ng Englishlink ay magsasabi sa amin ng kasalukuyan mong antas. Ang impormasyon sa ibaba ay nagpapaliwanag sa kung ano ang matututunan mo sa Elementaryang Kurso.

 

Bago-mag-Intermediate na Kurso sa Ingles

Pre-Intermediate Course

Ang 44 na oras ng bago-mag-intermediate na mga klase sa Ingles ng Englishlink ay mahusay para sa mga mag-aaral na may maayos na batayang kakayahan, ngunit kayang humusay nang husto sa lahat ng paksa. Magagamit mo ang Ingles sa pakikipag-ugnayan sa batayang araw-araw na mga kaganapan sa kasalukuyan, nakaraan at hinaharap na mga simpleng panahunan o tense, mababasa mo ang mga simpleng teksto, makakapagsulat ng mga hindi pormal na liham at mga e-mail, at makakaintindi ng mga pang-uri, mga pang-abay, mga pantukoy, mga pang-angkin, at ilang mga pang-ukol. Karamihan sa mga mag-aaral ng Ingles sa antas na ito ay nakapag-aral na ng Ingles nang hindi bababa sa 1 taon sa nakaraan.

Ang Pagsusulit sa Paglalagyan ng Englishlink ay magsasabi sa amin ng kasalukuyan mong antas. Ang impormasyon sa ibaba ay nagpapaliwanag sa kung ano ang matututunan mo sa Bago-mag-Intermediate na Kurso.

Intermediate English Course

Intermdiate Course

Ang 66 na oras ng intermediate na mga leksyon sa Ingles ng Englishlink ay para sa mga mag-aaral ng Ingles na gumagamit na ng Ingles sa maraming panlipunan at pangnegosyong sitwasyon, ngunit nakakagawa pa rin ng regular na mali. Mayroon kang balarila at bokabularyo para magsalita at magbasa tungkol sa maraming mga paksa. Naiintindihan mo ang tono at alam mo ang pagbigkas mo. Naaral mo ang mga pinakamahalagang tense at kumpiyansang gumagamit ng mga uri ng tanong sa kanilang lahatl. Magsisimula mong maintindihan ang modal na pandiwa. Karamihan sa mga mag-aaral ng Ingles sa antas na ito ay nakapag-aral na ng Ingles nang di bababa sa 1-2 taon sa nakaraan.

Ang Pagsusulit sa Paglalagyan ng Englishlink ay magsasabi sa amin ng kasalukuyan mong antas. Ang impormasyon sa ibaba ay nagpapaliwanag sa kung ano ang matututunan mo sa Bago-mag-Intermediate na Kurso.

Itaas-na-Intermediate na Kurso sa Ingles

Upper Intermediate Couse

Ang Englishlink ay naghahandog ng 44 na oras ng Itaas-na-Intermediate na leksyon sa Ingles para sa mga mag-aaral na epektibo ngunit hindi matatas, sa wikang Ingles. Tiwala ka sa karamihan ng mga sitwasyong pang-negosyo at panlipunan, at mayroon kang mahusay na kaalaman sa bokabularyo at balarila. Nagsisimula kang makaintindi ng mga pariralang pandiwa at pabalbal. Karamihan ng mga mag-aaral ng Ingles sa antas na ito ay nakapag-aral na ng Ingles nang di bababa sa 2+ na taon sa nakaraan.

Ang Pagsusulit sa Paglalagyan ng Englishlink ay magsasabi sa amin ng kasalukuyan mong antas. Ang impormasyon sa ibaba ay nagpapaliwanag sa kung ano ang matututunan mo sa Bago-mag-Intermediate na Kurso.


Enrol now
Enrol now
Enrol now

Kilalanin ang Koponan ng Englishlink

Constance

Constance , guro

Si Constance, na isang Amerikano, ay may BA sa Psychology mula sa The University of California, Santa Cruz at Sertipikong RSA mula sa Cambridge University External Examinations Syndicate. Mayroon siyang 10 taong
[...higit pa]

Ano ang sinasabi ng mga estudyante namin tungkol sa Englishlink

Svetlana

Marcela, Colombia

Pinili kong mag-aral sa Englishlink dahil kakaunti ang oras ko para mag-aral, at gusto kong mag-aral kung kailan ko gusto. Gusto ko ang Englishlink dahil ang mga guro ay napakahusay magturo at ang mga leksyon ay gumagawa [...higit pa]