Choose your language >> American English Français Arabic Tagalog Canadian English Español 中文

Matuto ng Ingles mula sa mga ekspertong mga Canadian at Amerikanong guro

Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung paano gumagana ang Englishlink at ano ang aming pamamaraan.

Pagsusulit sa Paglalagyan

 

Madaling simulan ang iyong mga online na leksyon sa Ingles kasama ang iyong gurong nagsasalita nang Ingles. Magsimula sa espesyal na Pagsusulit sa Paglalagyan ng Englishlink.
 

Ang Pagsusulit na Ingles ay aabutin ng tinatayang 45 minuto at magtatasa sa iyong kahusayan sa pakikinig at pagbabasa, at susukatin ang iyong kaalaman sa balarila at bokabularyo. Ang resulta sa pagsusulit ay magsasabi sa amin ng perpektong antas ng pag-aaral para sa iyo!
 

Kapag nakumpleto mo na ang iyong Pagsusulit sa Paglalagyan, ie-e-mail namin sa iyo ang iyong impormasyon sa pag-login upang magsimula ka nang matuto ng Ingles!
 

Maaari mong piliin na mag-aral ng Pangkalahatang Ingles - Pangnegosyong Ingles – sa pinakamahusay na Yunit para sa antas ng iyong kahusayan. Tandaan…mayroon kaming 242 oras ng mga leksyon, ngunit saan ka magsisimula ay base sa iyong antas sa kaalaman sa Ingles.

Paggawa ng Iyong mga Leksyon

Sa 1 Yunit ng Pag-aaral, makukumpleto mo ang

  • 10 x 1-oras ng mga Leksyong Video
  • 1 x 1-oras ng mga Panrepasong Leksyong Video

Wala kaming mga talahanayan ng oras, kaya’t magugugol mo lahat ng oras na kailangan mo para sa iyong mga klase sa Ingles. Tinatayang aabutin ng 1 oras upang kumpletuhin ang isang leksyon, ngunit ang isang estudyante ay maaaring mangailangan ng 45 minuto at ang isa pang estudyante ay maaaring mangailangan ng 1.5 oras...desisyon mo kung gaano karaming oras ang itatagal mo! Makakapag-aral ka ng mga leksyon mo anumang oras sa araw o gabi; mula sa alinmang computer na may broadband access. Maaari ka rin mag-aral kapag nagbibiyahe ka!

Sa gitna ng bawat leksyon sa Ingles, maaari mong 'i-rewind' ang iyong guro at makinig muli nang paulit-ulit – kaya’t wala kang malalaktawang punto. Hindi mo yan magagawa sa tradisyonal na silid-aralan!

Ang iyong guro sa Ingles bilang Pangalawang Wika ay panay na magrerepaso at magsasanay sa iyo sa balarila at bokabularyong natutunan mo sa mga nakaraang leksyon; upang mapahusay mo ang iyong kaalaman sa Ingles, at mapaigting agad ang iyong kumpiyansa

Walang limitasyon sa oras para sa pag-aaral mo, ngunit karamihan sa mga estudyante ng Englishlink ay nakakatapos ng isang Yunit sa 1 buwan.

Pagbuo ng Dulugang Aklatan

 

Sa panahon ng iyong mga leksyon, bubuo ka ng kapaki-pakinabang na dulugang aklatan para sa Ingles na may 80 mga worksheet + mga buod ng balarila at/o mga buod ng wika.
 

Ang bawat leksyon sa Englishlink ay may nasa pagitan ng 5-8 mga worksheet na iyong ipi-print o ise-save upang maggamit niyo ng iyong guro sa pagsasagawa ng iyong mga online na leksyon sa Ingles.
 

Ito ay magiging isang dulugang aklatan na magagamit mo upang magrepaso para sa iyong Pangwakas na Pagsusulit sa Yunit, at para maitago para sa mga pag-aaral sa hinaharap.
 

...mayroon kang takdang-aralin pagkatapos ng bawat leksyon!

Pinal na Pagtatasa

 

Mahalagang makita ang mahuhusay na ikinabuting iyong ginagawa sa kakayahan mo sa Ingles.
 

Makalipas mong matapos ang iyong 10 Leksyon + at ang Panrepasong Leksyon, kukunin at ipapasa mo ang Pangwakas ng Pagsusulit ng Yunit.
 

Sinusukat ng Pagsusulit ang kaalaman mo sa balarila at bokabularyo na iyong natutunan, at ipinapamalas ang kahusayan mo sa pakikinig at pagbabasa..
 

Upang lumipat mula isang yunit papunta sa susunod, kailangan kang umabot sa 60% higit pa sa Pagsusulit.
 

Sertipiko

 

Nararapat kami sa mga gantimpala sa masipag na pagtatrabaho.
 

Matapos mong matanggap ang 60% sa Pinal na Pagsusulit sa Yunit, mag-e-email kami sa iyo ng iyong Sertipiko ng Pagkumpleto mula sa Englishlink.
 

Ilakip ang sertipiko sa iyong resume o mga akademikong transcript – upang mapakita mo sa mga nag-eempleyo kung ano ang naabot mo sa pag-aaral mo sa Ingles. Mahalagang hakbang ito sa iyong propesyonal na buhay.
 

Handa ka na ngayon lumipat sa iyong susunod na Yunit ng Pag-aaral. Mahusay.

 

Ang iyong Ingles ay bumubuti na at papalapit ka na sa iyong mga layunin!