Choose your language >> American English Français Arabic Tagalog Canadian English Español 中文

Matuto ng Ingles mula sa mga ekspertong mga Canadian at Amerikanong guro

Mga Resume, Mga Pantakip na liham at Mga Panayam

Mga Resume, Mga Pantakip na liham at Mga Panayam

 

Malugod na pagdating sa libreng tulong ng Englishlink sa pagsusulat ng mga Ingles na resume/CV at mga pantakip na sulat at paghahanda sa panayam para sa trabahong nagsasalita ng Ingles.

 

Mahalagang panatilii ang pagpapabuto ng iyong mga kahusayan sa paghahanap ng trabaho kahit na nagtatrabaho ka na. Hindi mo malalaman kung kailan darating ang pagkakataon para sa mahusay na trabaho!

 

Basahin at makinig sa teksto sa pamamagitan ng pagsisimula ng sound player para sa bawat seksiyon.

Dagdagan ang bokabularyo mo sa pamamagitan ng pag-usog ng mouse sa teksto katulad nito.

 

Pagsusulat ng Ingles na pantakip na sulat (nilalaman sa Ingles).

 

Pagsusulat ng Ingles na resume (nilalaman sa Ingles).

 

Paano ang panayam para sa trabaho. (nilalaman sa Ingles)